O nama


Mi smo poseban i jedinstven Centar za naprednu STEM edukaciju djece i mladih. Poseban pristup edukaciji i učenju kroz STEM (Since-nauku , Tehnology -Tehnologiju, Enggering Inžinjerstvo i Mathematic – Matematiku). Rad u malim grupama posebna pažnja predavača i asistenta svakom polazniku i glavni cilj da učenik nauči i razvije svoja znanja i vještine na poseban interesantan i interaktivan način. STEM Centar kod vašeg djeteta razvija kreativnost potiče ga na logičko razmišljanje razvijanje novih ideja, a kroz to uči programiranje, a i razvija robomotoričke vještine. Edukacije u STEM Centru su zamišljene kroz različite edukativno kreativne module i programe gdje je cilj da potaknu vaše djete za rad učenje i razvijanje, inteligenciju i kreativnosti. Vaše dijete će u našem STEM centru da uči o nauci, novim tehnologijama, inženjerstvu i matematici kroz razne primjere i interaktivne i edulativne materijale kao i stručne predavače u odličnom ambijentu i atmosferi. Polaznicima omogućavamo razvoj intelektualnih potencijala i korisnih vještina, profesionalno oblikovanje i usavršavanje i – iznad svega – mnogo dobre zabave.

STEM Centar, Mokušnice 10
Zenica, Bosna i Hercegovina

info@stemcentar.com
www.stemcentar.com

+38762 116 343